• Vad händer – Vad gör vi? Kvartal 2 2021

  NYTT SENIORBOENDE TOR 2
  Vi kristdemokrater gick till val 2018 på att ett nytt seniorboende skulle byggas som komplement till Tor. Nu pågår planeringen och ett nytt boende med mötesplats för våra seniorer bör kunna stå färdigt om 2-3 år.

  SATSNING PÅ EN TRYGGARE ÄLDREOMSORG
  Det borde vara självklart att våra äldre på särskilda boenden har tillgång till minst lika god vård och omsorg som de som bor i eget boende. Vi kristdemokrater vill stärka äldreomsorgen med bättre bemanning, högre medicinsk kompetens och möjlighet för kommunen att anställa egna läkare.

  ALLA MED funktionsnedsättning SKA KUNNA LEVA ETT FULLVÄRDIGT LIV

  Vi kristdemokrater har under mandatperioden drivit frågan om ett funktionshinderpolitiskt program som ska styra alla politiska beslut. Programmet finns nu på plats. Det ska garantera att alla med funktionsnedsättning kan ta del av Lidingös samhällstjänster, kulturutbud och fritidsaktiviteter på ett fullvärdigt sätt.

  LIDINGÖ SKA VARA HÄLSANS Ö

  Visionen att Lidingö ska vara hälsans ö måste vara styrande i vår samhällsplanering. Vi kristdemokrater slår vakt om våra grönområden och satsar på utbyggnad av våra friskvårds- och idrottsanläggningar. Lidingövallen byggs ut och en stor satsning görs på att utveckla Stockbyområdet.

  EN BRA SKOLA FÖR ALLA ELEVER

  Vi Kristdemokrater vill att skolorna på Lidingö ska erbjuda en undervisning med bästa kvalitet som möter alla elevers olika intressen och behov. Därför satsar vi på rekrytering av lärare med hög och bred kompetens och vi erbjuder dem attraktiva arbetsvillkor.

  Hersby gymnasium blir allt populärare och är idag förstahandsval för allt fler elever. Vi breddar nu gymnasieutbudet då Christinaskolan hösten 2021 öppnar ett gymnasium med ekonomisk inriktning. Lidingö utsågs 2019 till Sveriges bästa digitaliseringskommun. Detta kännetecknar också undervisningen i våra skolor.