• Vad händer – Vad gör vi? Kvartal 1 2021.

  NY BEBYGGELSE I HÖGSÄTRA – SJUKHUSET RIVS!

  Lidingö sjukhus är sedan länge utdömd som fastighet och kommer därför att rivas. Vi från KD har drivit frågan att de hus som byggs ska vara småskaliga, mycket grönt mellan husen och i olika storlekar. Därför är vi nu glada att halva området blir radhus och övriga blir lägenheter i klassisk stil. Dessutom kommer ett nytt ”Hälsans hus” att byggas för mer plats för vård till Lidingöborna.

  SATSNING PÅ EKHOLMSNÄSBACKEN!

  Vi kristdemokrater har varit garanten för att ge vår skidbacke goda förutsättningar att fortsätta utvecklas i samklang med andra idrotter och naturvärden. Det är därför mycket glädjande att golfbanan kommer att revideras så att det blir en bredare och säkrare backe. Främst för de allra yngsta åkarna!

  KOTTLJASJÖN MÅR BRA IGEN!

  Under ett antal år har Lidingö stad arbetat för att förbättra statusen på vattnet i Kottlasjön. Nu är arbetet äntligen slutfört och det är mycket glädjande att sjön nu mår bra igen! Vattnet är klarare, algerna färre och fiskarna fler. Nu kommer vi fortsätta arbeta för bättre vatten i Stockbysjön och Kyrkviken.