• Trygga familjer ger trygga barn

  Familjens roll i samhället är oumbärlig. Trygga familjer ger trygga barn och föräldrarnas betydelse för sina barns uppväxt kan inte nog understrykas. Politiken måste därför ge förutsättningar för att stärka föräldraskapet och lyfta ansvaret som följer med det.
  Idag (11/11-23) tar Kristdemokraterna på rikstinget beslut om framtidens familjepolitik. Det är 88 förslag för mer frihet och bättre stöd för Sveriges familjer.
  Bland annat föreslår vi:
  💙 Utbyggd föräldraförsäkring
  Dagens 13 månaders föräldraledighet bör förlängas till 19, där föräldrarna ges full frihet att disponera föräldradagarna som de själva önskar.
  💙 Utökad familjerådgivning
  Med en gratischeck för nyblivna föräldrar och maxtaxa för den hjälp som rådgivningen erbjuder, ska föräldrar kunna ges möjlighet att stärka sin relation till varandra.
  💙 Möjliggörande av språkförskolor
  Barn som inte talar åldersadekvat svenska ska av barnhälsovården kunna remitteras till särskilda språkförskolor.
  💙 Förstärka stödet till barn med NPF-diagnoser
  Barn med neuropsykiatriska diagnoser eller andra sociala svårigheter måste få bättre stöd i tid. Vi föreslår därför ett stärkt samarbete mellan socialtjänst och skola.
  💙 Skärpt vårdgaranti i Barn- och ungdomspsykiatrin
  För att fler barn och unga ska få rätt stöd i tid bör vårdgarantin skärpas.
  Läs mer på länk i kommentarsfältet.