• Motion mot droganvändning på kommunens skolor

  Droganvändning leder förutom till direkt skada på inblandade personer även ökad kringliggande brottslighet i jakt efter kapital

  Av undersökning men även av egen kommunikation med personer från Örkelljunga kommuns skolor ser vi ett stort problem med droganvändning och droglangning bland elever främst på Örkelljunga gymnasieskola och Kungsskolan. Detta är ytterst beklagligt och något vi anser måste bekämpas i största möjliga mån.

  Vi måste tydligt markera att droganvändning och spridning inte är ok i vårt samhälle. Droganvändning leder förutom till direkt skada på inblandade personer även ökad kringliggande brottslighet i jakt efter kapital. Samhällsekonomiskt så ser vi även långtgående konsekvenser med insatser som ofta sträcker sig en hel livstid.

  Vi ser även att det råder en stor tystnadskultur ibland våra ungdomar där många anser det taskigt att anmäla personer i sin omgivning. Vår uppfattning är att det i ett större perspektiv är av godo att anmäla och stävja drogverksamhet även för de som blir drabbade. Därigenom kan personer hjälpas i ett tidigt stadie.

  Vi vill:

  • Att utbildningsförvaltningen undersöker möjlighet till tätt samarbete med polismakten för täta kontroller på våra skolor.
  • Att utbildningsförvaltningen presenterar en plan för hur drogproblematiken skall stävjas och tystnadskulturens konsekvenser för personer och samhälle skall belysas starkare.

   

  Måns Sjödahl, ledamot Utbildningsnämnden (KD)

  Helna Vestman, ledamot Utbildningsnämnden (KD)

  Sebastian Stjärneblad, ersättare Utbildningsnämnden (KD)