• Motion om solgården

  Örkelljunga 2021-04-13  

  Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende.

  Alliansen lade gemensamt ett initiativ i kommunstyrelsen hösten 2019 om att uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.

  I samma initiativ ville man från alliansens sida komma igång med ombyggnation av Södergården. Vid senaste kommunfullmäktige togs beslut i enlighet med initiativet avseende Södergården

  Kristdemokraterna vill nu att vi går vidare med Solgården. Solgården har sedan i slutet av 00-talet stått outnyttjad för boende. Dock är huset arbetsplats för personalen inom hemtjänsten. Köket fungerar som tillagningskök för Bokelundaskolans elever.

  Huset är utvändigt i bra skick. Nödvändigt underhåll har gjorts, och ett helt nytt värmesystem med bergvärme har installerats. Dock krävs en större ombyggnation och renovering invändigt

  De äldre i Skånes Fagerhult som har behov av särskilt boende kan fortfarande önska att komma till det privata boendet Solberga/Solhaga i Skånes Fagerhult, där Örkelljunga kommun har ett avtal om sex platser. Övriga med behov av särskilt boende från Skånes Fagerhult erbjuds plats på Södergården och Tallgården. Det har för många varit en god lösning, men vi tror att det är viktigt med ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult, där närheten till anförvanter skapar trygghet för de äldre, både för dem som får plats på äldreboendet och för dem som bor på orten.

  Det har sagts tidigare och kommer säkert att användas som motargument, att boendet inte blir kostnadseffektivt med få platser. Genomsnittskostnaden per plats blir hög och det kan bli problem med att få en optimal personalgrupp.

  Detta bör vägas mot tryggheten för de äldre, att återfå ett särskilt boende i Skånes Fagerhult. Detta ger också ett flertal arbetstillfällen till en bygd som har drabbats hårt av företagsnedläggningar. Det är viktigt att det sker kommunala satsningar i Skånes Fagerhult.

  Vi kristdemokrater tror också att en satsning på särskilt boendeplatser i Skånes Fagerhult ger ett bra tillskott för framtiden för att säkerställa tillgången av platser i Örkelljunga kommun. Miljöbelastningen vid en reinvestering blir betydligt mindre än vid nybyggnation.

   

  Kristdemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

  Att påbörja arbetet med att iordningsställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende.

   

  Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

   

  Gunnar Edvardsson/ledamot i Kf (KD)                     Christer Unosson/ledamot i Kf(KD)

   

  Bo Jensen/ersättare i Sn (KD)