• Utred parkbänksproblematiken i Örkelljunga centrum

   

  Motion till Kommunfullmäktige

  Utred parkbänksproblematiken i Örkelljunga centrum

  Flera personer har hört av sig med anledning av att man känner obehag över att passera centrum, eftersom bänkarna allt som oftast är upptagna av personer som öppet konsumerar alkohol och droger.
  Den uppmärksamme har också kunnat iaktta att gruppen har blivit större och att yngre personer har slutit sig till gruppen.
  Vid lokala Brottsförebyggande rådets senaste sammanträde noterades det att ett ökat antal personer befinner sig i centrum, där narkotika- och alkoholmissbruk florerar. Polisen kan beslagta och direktförverka alkohol som förtärs på plats och omhänderta berusade personer enligt LOB.
  LP stiftelsen har ”värmestuga” för gruppen i regel varje tisdag mellan 10-12 vid parkbänkarna, och de har också en lokal för sin missbruksverksamhet på gamla Sueciaverken. Vi tycker att det är positivt att LP engagerar sig och vill ta sig an missbrukarnas sak. Denna verksamhet uppskattas av missbrukarna
  Problemet är tvåfaldigt, dels utsätter sig dessa personer som frekventerar parkbänken sin fysiska och psykiska hälsa, dels upplever många örkelljungabor obehag inför gruppen av okända människor.
  Kristdemokraterna ser med oro på denna utveckling och föreslår att socialförvaltningen utreder vad som kan göras för denna grupp som består av ett antal enskilda individer med olika bakgrund och problematik. Vi tror att uppsökande verksamhet är en väg ut ur missbruket för dem.
  Några personer är kanske redan i åtgärder. Andra skulle kanske må bra av att ha en plats att gå till som är drogfri. Liksom Zefs en gång fick vara under 20 år för personer som ville komma ifrån sitt missbruk. Skulle LP stiftelsen kunna utgöra en större resurs för denna grupp än vad de förmår idag?
  Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår därför kommunfullmäktige besluta
  Att uppdrag ges att utreda parkbänksproblematiken i Örkelljunga centrum med syfte att finna adekvata lösningar för gruppen och därigenom minska dragningskraften till parkbänken.

  Christer Unosson/ledamot i Kf (KD)