• Digital elevhälsa

    Digital elevhälsa
    Kristdemokraterna i Örkelljunga lämnade för några veckor sedan (september 2023) in ett initiativ i utbildningsnämnden om att införa en digital elevhälsa. Många barn och unga idag lider av psykisk ohälsa och vår kommun är tyvärr inte undantaget denna dystra trend. Vi måste se till att hjälpen finns lättillgänglig för den som drabbas.
    För att möta dessa problem måste vi finnas på platser som är naturliga kontaktpunkter för de unga som mår dåligt. En digital elevhälsa kan fungera som en låg tröskel för att få kontakt med elevhälsan, men också som ett alternativ i de fall det lämpar sig bättre och inte är till skada för eleven.
    Tyvärr avslogs initiativet i nämnden med hänvisning till att Region Skåne erbjuder liknande tjänster. Vi Kristdemokrater menar dock att det finns ett värde i att ha ett digitalt alternativ kopplat till just elevhälsan. Detta då skolan har kontakt med eleverna dagligen och elevhälsan har större möjligheter att samarbeta med skolan för att hjälpa eleven.