• Verka aktivt för att Folktandvården ska återetableras i Örkelljunga

  Till kristdemokraternas regiongrupp i Skåne.

  Vi vill att kristdemokraternas regiongrupp i Skåne aktivt verkar för att folktandvården återigen återetableras i Örkelljunga kommun.

  För några år sedan beslutade den dåvarande majoriteten – femklövern att lägga ner ett antal kliniker i Skåne, däribland folktandvården i Örkelljunga.

  Den dåvarande tandvårdsnämnden gav löftet att kliniken skulle ersättas av mobila tandvårdsbussar som skulle köra ut till skolorna för att där kunna undersöka eleverna.

  Vi menar att detta bidrog till att förslaget gick igenom i regionfullmäktige.

  Av detta löfte blev det ingenting och det visade sig senare att förslaget inte var genomtänkt och har inte förverkligats.

  En aspekt som inte tillräckligt lyftes fram i diskussionen, var tanken kring en jämlik vård över hela Skåne som är ett tydligt mål för Region Skånes övriga verksamhet allt från kollektivtrafik till sjukvård. ”Vi ska erbjuda alla som bor i Skåne jämlik hälso- och sjukvård” kan man läsa på hemsidan under området hälsa och vård, dit tandvården numera hör.

  Vi kristdemokrater i Örkelljunga tycker att det är en rimlig tanke att det ska finnas en folktandvårdsklinik i varje kommun i Skåne. Örkelljunga är enda kommunen av 33 som inte har en folktandvårdsklinik. Däremot har lite större kommuner mer än en klinik.

  Det innebär att barnen i Örkelljunga blir kallade till den folktandvårdsklinik i skånsk grannkommun som ligger närmast bostadsorten, alltså Perstorp, Klippan, Åstorp eller Ängelholm och möjligtvis Hässleholm.

  Dagens regelverk är sådant att det kostnadsmässigt är neutralt att välja mellan privat klinik och folktandvård.

  De privata klinikerna i Örkelljunga har inte tillräckligt kapacitet att ta emot dem som tillhörde folktandvårdens ansvarsområde.

  Vi möter många medborgare, främst föräldrar med barn, vilka behöver ta ledigt från sina arbeten för att kunna köra barnen till folktandvården. Föräldrar vi har pratat med anser att folktandvården har större kompetens på barntandvård än privata kliniker.

  Folktandvården i Skåne är nu bolagiserad, där Region Skåne är ensam ägare. Därför har det skapats en beställareorganisation inom Region Skåne som har skrivit avtal med folktandvården. Det innebär bland annat att folktandvården skickar ut en blankett om passiv listning, enligt LOV /lagen om valfrihet, till alla föräldrar som fått barn. Om föräldrarna inte gör en aktiv listning hos folktandvården eller hos en privat tandläkare har folktandvården ett sistahandsansvar, vilket innebär att barn och ungdomar mellan 0-19 år kallas till folktandvården.

  Under senaste mandatperioden har kristdemokraternas regiongrupp haft frågan uppe ett flertal gånger och tanken var att en motion i frågan skulle läggas före valet.

  Folktandvård i Örkelljunga är en viktig fråga för oss lokalt och under 2015 motionerade vi till vårt kommunfullmäktige i denna fråga och ett enigt fullmäktige antog motionen att skicka den till Region Skåne med anhållan om att åter öppna en folktandvårdsklinik i Örkelljunga. 

  Gunnar Edvardsson, Christer Unosson

  Skrivelsen godkänd och antagen på Örkelljunga partiavdelnings årsmöte 2019-02-11.