• Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar

  Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar

  Kristdemokraterna i Örkelljunga vill införa krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar inom kommunal vård- och äldreomsorg för att skydda våra vårdtagare.
  Vi har ett ansvar gentemot våra äldre och andra vårdtagare som vårdas inom äldreomsorgen och på våra kommunala vårdinrättningar. De människor som vårdas har inte möjlighet att bestämma vem det är som ska vårda dem. Våra vårdtagare tillhör även gruppen av människor som löper större risk för att drabbas av allvarliga konsekvenser om de insjuknar i Covid-19. Motståndskraften, även efter vaccination, är lägre.
  Vår vårdpersonal har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin och vi vet att majoriteten av alla dem som arbetar med omvårdnad tagit sitt samhällsansvar och vaccinerat sig om de har kunnat.
  KD anser att vi som politiker behöver göra vad vi kan för att minimera risken att en vårdtagare insjuknar.
  För att skydda våra äldre och andra vårdtagare i kommunal omsorg har därför KD Örkelljunga lämnat in ett initiativ till kommunstyrelsen där vi vill att det ska införas ett krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar på kommunala vårdinrättningar och inom kommunal äldreomsorg.
  Vi vill även att Örkelljunga kommun ska verka för att ovaccinerad personal som har en anställning där det förekommer omvårdnadsarbete ska vaccineras om så är möjligt.