• Vi har hållit årsmöte

  Kristdemokraternas partiavdelning i Örkelljunga har hållit årsmöte

  Unga kandidater på krisdemokraternas fullmäktigelista inför kommunvalet i höst Gunnar Edvardsson och Magnus Håkansson toppar KD listan. På plats nr 3 kommer Hilda Kollberg som är aktiv i ungdomsförbundet i Skåne. På plats nr 4 är Sebastian Stjärneblad. Två unga personer som har tagit sig in i politiken under de senaste åren och tagit ansvar. Listan på de 11 första namnen ser ut som följer: Gunnar Edvardsson Magnus Håka...

 • Motion om motorområde

  2021-04-12

  Motion om att erbjuda morotintresserade ungdomar en plats att träffas på

  -Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas på Den 8 december 2020 kunde vi läsa i HD om Polisens Epa-projekt i Perstorps och Klippans kommuner där polisen i form av en föreningsverksamhet vill samla de motorintresserade ungdomarna. Polisen berättar att man vill forma verksamheten tillsammans med ungdomarna. Kafé, olika samarbeten samt temakvällar med utbildning i ljud, lackering och ...

 • Motion om att utöka barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem

   

  Utöka barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem (pedagogisk omsorg).

  I september fattade kommunfullmäktige beslut om att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler barnomsorgsformer. Familjedaghem eller pedagogisk omsorg som det numera heter, är en omsorgsform som inte behöver utredas för att inrättas. Alla kommuner har redan denna möjlighet. Under förutsättning att lämpliga personer med rätt kompetens anmäler sitt intresse kan pedagogisk omsorg erbjudas til...

 • Återremissyrkande i ärende avseende tiggeriförbud i Örkelljunga kommun

  Återremissyrkande i ärende avseende tiggeriförbud i Örkelljunga kommun

  Vi yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att ärendet inte är tillräckligt utrett beträffande förbudets fysiska plats.

  Vi hänvisar till HFD dom (Mål 2149-18). Domen baseras på ordningslagen, 1993:1617, som syftar att trygga ordningen och säkerheten på offentliga platser. Med offentlig plats avses bl. a gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som ...