• Bevara Solgården i Skånes Fagerhult

    Bevara Solgården!

    Solgården I Skånes Fagerhult har under senare år använts av en rad verksamheter inom äldrevården  eftersom Södergården I Örkelljunga renoverats. Nu diskuteras Solgårdens framtid bland politiker och tjänstemän I Örkelljunga.

    För Kristdemokraterna är detta en fråga som rör mycket mer än hur äldreomsorgen I kommunen ska organiseras. Redan 2021 lade partiet en motion om att påbörja arbetet med att iordningsställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende. Motionen fick brett politiskt stöd. Det är viktigt för innevånarna I kommunens norra delar att kunna bo kvar I närområdet när de blir äldre. Dessutom är Solgården en relativt stor arbetsplats och en grundförutsättning för att kunna bibehålla service och attraktionskraft I det natursköna Skånes Fagerhult.

    Socialnämndens ledamöter erbjöds nyligen ett studiebesök I den vackra byggnaden med tillhörande presentation av verksamheten. Vi var imponerade av den goda atmosfär som rådde, liksom av personalens höga ambitionsnivå och arbetsglädje. Besöket var mycket uppskattat!