• Ordförande har ordet / sommarhälsning

   

  Stort tack till alla som hjälpt till i valarbetet under våren !!

   

  Ett stort tack för ert arbete inför valet till europaparlamentet. Både i landet som helhet och i Örkelljunga blev vårt röstetal lägre än förra valet 2019, då vi var näst största parti. Denna gång blev röstetalet 12,6 % och fjärde största parti i Örkelljunga.

   

  Om vi jämför vårt resultat m...

 • Vi har hållit årsmöte

  Årsmöte 2024-02-27

  Vi har haft årsmöte. 18 personer samlades för att lyssna på Martin Hallander som hade bjudits in som talare. Martin som är bördig från Malmö och som står på plats 3 på KD:s EU-vallista, visade i sitt tal att EU-valet som ska hållas den 9/6 är ett viktigt val och förmodligen mycket viktigare än vi tror. Många vill skjuta problemen på EU och menar att vi ska gå ur. Men det är inte rätt väg att gå, vi kan vara med och påverka EU. Därför...

 • En levande landsbygd

  En levande landsbygd är viktigt för oss i KD. Ett välfungerande vägnät är en del i detta. För att stärka landsbygdens fortsatta utveckling vill vi att kommunen ska öka den nuvarande nivån på driftsbidragen till de enskilda vägarna. Åtgärder för löpande drift måste kunna utföras, i synnerhet flickning, vårens grusning och dammbindning samt minst en hyvling per år för att behålla vägens form. Utöver detta behövs det även vinterväghållning. Genom driftsbidraget skapar kommunen förutsättningar fö...
 • Trygga familjer ger trygga barn

  Familjens roll i samhället är oumbärlig. Trygga familjer ger trygga barn och föräldrarnas betydelse för sina barns uppväxt kan inte nog understrykas. Politiken måste därför ge förutsättningar för att stärka föräldraskapet och lyfta ansvaret som följer med det. Idag (11/11-23) tar Kristdemokraterna på rikstinget beslut om framtidens familjepolitik. Det är 88 förslag för mer frihet och bättre stöd för Sveriges familjer. Bland annat föreslår vi: Utbyggd föräldraförsäkring Dagens 13 månaders...
 • Digital elevhälsa

  Digital elevhälsa Kristdemokraterna i Örkelljunga lämnade för några veckor sedan (september 2023) in ett initiativ i utbildningsnämnden om att införa en digital elevhälsa. Många barn och unga idag lider av psykisk ohälsa och vår kommun är tyvärr inte undantaget denna dystra trend. Vi måste se till att hjälpen finns lättillgänglig för den som drabbas. För att möta dessa problem måste vi finnas på platser som är naturliga kontaktpunkter för de unga som mår dåligt. En digital elevhälsa ka...
 • Aktiviteter för barn och unga med motorintresse

  Äntligen! På initiativ av KD kommer Örkelljunga kommun nu börja arbeta för att erbjuda aktiviteter för barn och unga med motorintresse! På fullmäktigesammanträdet i måndags (30/10-23) beslutade fullmäktige att bifalla motionen om att kommunen ska börja arbeta för att erbjuda målgruppsanpassade aktiviteter till motorintresserade barn och unga. Ett projekt kommer att startas och pengar avsätts för projektets genomförande. Vi anser att det nu är av yttersta vikt att ungdomarna involveras och ...
 • Interpellation om borttagandet av arbetsanskaffare

  Interpellation till socialnämndens ordförande Stefan Svensson om borttagandet av tjänsten arbetsanskaffare.

  Ett tjugotal personer med varierande funktionsnedsättningar har haft arbete ute i samhället, i föreningar, kyrkor och företag. Det har kallats för utlokaliserad verksamhet. Sedan 1998 har vi haft en särskild anställd för ändamålet. Nu bryts kontinuiteten när arbetsuppgifterna delas upp på flera.

  Målgruppen är i stort behov att ha kontinuitet för att känna trygghet,...

 • Bevara Solgården i Skånes Fagerhult

  Bevara Solgården!

  Solgården I Skånes Fagerhult har under senare år använts av en rad verksamheter inom äldrevården  eftersom Södergården I Örkelljunga renoverats. Nu diskuteras Solgårdens framtid bland politiker och tjänstemän I Örkelljunga.

  För Kristdemokraterna är detta en fråga som rör mycket mer än hur äldreomsorgen I ko...

 • Vi har hållit årsmöte

  Kristdemokraternas partiavdelning i Örkelljunga har hållit årsmöte

  Unga kandidater på krisdemokraternas fullmäktigelista inför kommunvalet i höst Gunnar Edvardsson och Magnus Håkansson toppar KD listan. På plats nr 3 kommer Hilda Kollberg som är aktiv i ungdomsförbundet i Skåne. På plats nr 4 är Sebastian Stjärneblad. Två unga personer som har tagit sig in i politiken under de senaste åren och tagit ansvar. Listan på de 11 första namnen ser ut som följer: Gunnar Edvardsson Magnus Håka...

 • Bakelser till sjukvårdspersonal i Örkelljunga

  För att visa vår uppskattning till personalen som jobbar inom vården i Örkelljunga har vi delat ut kanelbullar och wienerbröd till dem. De gör ett fantastiskt jobb och behöver kommas ihåg för deras insats.

  Christer skriver följande:

  När vi nu lever i coronatider ville vi från Kristdemokraterna i Örkelljunga visa vår uppskattning för det framsynta arbete som utförts bland våra äldre. Ännu har inte viruset kommit in på äldreboendet eller hos dem som får bistånd i sina ordinära boe...

 • Besök av riksdagsledamot – stöd för lantbrukare

  Besök av riksdagsledamot för att uppmuntra till och stödja ett hållbart och självförsörjande lantbruk i Sverige.

  Magnus Oscarsson, riksdagsledamot för kristdemokraterna och dess jordbrukspolitiske talesperson har besökt Örkelljunga för ett sammanträffande med LRF avdelningarna i Örkelljunga och Perstorp. Besöket var en uppföljning av tidigare besök i Örkelljunga. Under förmiddagen gjordes två studiebesök i Skånes Värsjö, dels hos Magnus Gustavsson, där vi fick se hans fina charolais besättnin...