• Interpellation om borttagandet av arbetsanskaffare

  Interpellation till socialnämndens ordförande Stefan Svensson om borttagandet av tjänsten arbetsanskaffare.

  Ett tjugotal personer med varierande funktionsnedsättningar har haft arbete ute i samhället, i föreningar, kyrkor och företag. Det har kallats för utlokaliserad verksamhet. Sedan 1998 har vi haft en särskild anställd för ändamålet. Nu bryts kontinuiteten när arbetsuppgifterna delas upp på flera.

  Målgruppen är i stort behov att ha kontinuitet för att känna trygghet, och den tryggheten har de haft när en person har haft ansvar för helheten. Han har varit kontaktperson med hög tillgänglighet för både brukaren, anhöriga och arbetsplatsen vilket varit av stor betydelse för alla parter. För den enskilde brukaren har det inneburit att man går till sitt jobb som alla andra. Nu har förvaltningen med ordförandes goda minne lagt ut tjänsten på flera tjänstepersoner.
  Så fort jag fick kännedom om ärendet ställde jag frågan till socialnämnden om hur stödet till brukarna skulle skötas fortsättningsvis. Jag fick ett omedelbart svar från socialchefen och sedermera ett kortare svar på socialnämndens sammanträde, att tjänsten som arbetsanskaffare skulle delas på flera tjänstepersoner.

  I min ursprungliga fråga konstaterade jag att det blir ett avbräck med stora konsekvenser för brukarna.  Vid socialnämndens sammanträde saknade jag ordförandes åsikt i frågan. Jag saknar helt enkelt en politisk bedömning från den styrande majoriteten

  Jag frågar därför socialnämndens ordförande:
  Vilka konsekvenser blir det för berörda brukare, anhöriga och arbetsplatser att behöva hålla kontakt med flera tjänstepersoner istället för som tidigare med en person?

  Har någon information gått ut till berörda, brukare, anhöriga och arbetsplatser innan förändringen?

  Christer Unosson/ Ledamot i kommunfullmäktige (KD)