• Aktiviteter för barn och unga med motorintresse

  Äntligen!
  På initiativ av KD kommer Örkelljunga kommun nu börja arbeta för att erbjuda aktiviteter för barn och unga med motorintresse!
  På fullmäktigesammanträdet i måndags (30/10-23) beslutade fullmäktige att bifalla motionen om att kommunen ska börja arbeta för att erbjuda målgruppsanpassade aktiviteter till motorintresserade barn och unga. Ett projekt kommer att startas och pengar avsätts för projektets genomförande. Vi anser att det nu är av yttersta vikt att ungdomarna involveras och känner sig delaktiga i projektets utformande.
  Örkelljunga kommun är en av Skånes A-traktortätaste kommuner. Om kommunen kan skapa förutsättningar för ungdomarna att tillvarata och utveckla sina motorintressen genom att anordna aktiviteter kopplade till deras intressen så tror vi att det bidrar till att skapa en meningsfullare fritid.
  Ett tidigt motorintresse följer många gånger med in i det framtida arbetslivet och om kommunen gör satsningar på målgruppen tror vi det ger fördelar på den framtida arbetsmarknaden.
  Vi har sett goda resultat från liknande satsningar runt om i landet och vi är övertygade om att en investering i våra barn och unga idag är en investering i framtiden!