• Motion om att utöka barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem

   

  Utöka barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem (pedagogisk omsorg).

  I september fattade kommunfullmäktige beslut om att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler barnomsorgsformer.
  Familjedaghem eller pedagogisk omsorg som det numera heter, är en omsorgsform som inte behöver utredas för att inrättas. Alla kommuner har redan denna möjlighet. Under förutsättning att lämpliga personer med rätt kompetens anmäler sitt intresse kan pedagogisk omsorg erbjudas till föräldrarna relativt skyndsamt.
  Vi kristdemokrater menar att det nu är dags att ta tag i denna fråga och inrätta pedagogisk omsorg i Örkelljunga kommun för att ge föräldrar och barn valfrihet. Vi anser att familjedaghem bör vara en självklar del i barnomsorgsutbudet i vår kommun.
  Vi tror att det är mer än 10 år sedan som familjedagverksamheten upphörde på grund av att familjedagbarnvårdarna slutade och inga nya kunde rekryteras.

  Vi yrkar därför:
  att fullmäktige beslutar ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att etablera pedagogisk omsorg i Örkelljunga kommun.

  För den kristdemokratiska fullmäktigegruppen

  Christer Unoson/ledamot i Kf (KD)