• Solgården i Skånes Fagerhult

    Solgården i Skånes Fagerhult

    På initiativ av KD Örkelljunga kommer Solgården i Skånes Fagerhult på sikt iordningställas till ett modernt och funktionellt särskilt boende.
    Vi Kristdemokrater vill verka för en levande landsbygd och skapa trygghet för våra äldre. Därför anser vi att det är viktigt för kommunen att på sikt etablera ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult.
    Vi tror att en ökad tillgänglighet i form av ett särskilt boende kan öka tryggheten för de äldre som önskar bo i Skånes Fagerhult och deras anhöriga. På sikt hoppas vi även att det ska kunna generera ett flertal arbetstillfällen till en bygd som drabbats hårt av företagsnedläggningar.
    Under de närmsta två åren kommer Solgården att behöva användas till korttidsboende och växelvård under tiden för ombyggnationen av Södergården i Örkelljunga. Efter att KD Örkelljunga tagit initiativet så beslutade kommunfullmäktige att Solgården därefter kommer ställas i ordning till ett modernt och funktionellt särskilt boende.