• Initiativ till utredning om grundskolan i Örkelljunga

  Örkelljunga 2020-12-03

  INITIATIV

  Vi behöver en omstrukturering i skolan…

  Vi har i Örkelljunga en utveckling av grundskolan som ej är önskvärd som vi måste komma till
  ordning med. Vi har en trångboddhet i flertalet skolor i centralort och önskar därav utreda
  alternativ inkluderande befintliga lokaler på UC för nyttjande i grundskolan. Studerar vi
  problematik bakåt i tiden ser vi tydliga tecken på att övergång mellan klass 6 till 7 också varit
  en övergång till högre elevfrånvaro, sämre resultat och sämre mående hos eleverna. Vi
  behöver en omstrukturering i skolan med mjukare övergång mellan mellanstadium och
  högstadium. Vi ser även att Centrumresursens närvaro på Kungsskolan fått god inverkan på
  eleverna. Därav önskar vi ge utbildningsförvaltningen i uppdrag:

  -Att utreda möjligheterna för att förlägga årskurserna 6-7 i Utbildningscentrums
  lokaler och om 6-7 konstellation är en bra lösning för eleverna i Örkelljunga. Detta
  innebär i sådana fall att Beringskolan och IVIårdenskolan blir F-5 skolor. Det kan även
  komma att innebära att byaskolorna blir F-5 skolor.

  -Att utreda möjligheterna till en högre grad av samläsning för lM och Kungsskolan för
  de elever som inte nått målen i nionde klass för senare gymnasiala studier.

  -Att utreda alternativa framtida lokaler för lM elever.

  -Att undersöka möjlighet till Fritidsgård i Kungsskolans lokaler.

   

  Måns Sjödahl, Ledamot Utbildningsnämnden

  Helena Vestman, Ledamot Utbildningsnämnden

  -Sebastian Stjärneblad, Ersättare Utbildningsnämnden