• Motion om utveckling i grundskolan

   

  Vi har i Örkelljunga en utveckling i grundskolan som ej är önskvärd som vi måste komma till ordning med. Vi har en trångboddhet i flertalet skolor i centralorten och önskar därav utreda alternativ inkluderande befintliga lokaler på UC för nyttjande på grundskolan. Studerar vi problematiken bakåt i tiden ser vi tydliga tecken på att övergång mellan klass 6 till 7 också varit en övergång till högre elevfrånvaro, sämre resultat och sämre mående hos eleverna. Vi behöver en omstrukturering i skolan med mjukare övergång mellan mellanstadium och högstadium. Vi ser även att centrumresursens närvaro på Kungsskolan fått god inverkan på eleverna. Därav önskar vi ge utbildningsförvaltningen i uppdrag:

  • Att utreda möjligheterna för att förlägga årskurserna 6-7 i Utbildningscentrums lokaler och om 6-7 konstellation är en bra lösning för eleverna i Örkelljunga. Detta innebär i sådana fall att Beringskolan och Mårdenskolan blir F-5 skolor. Det kan även komma att innebära att byaskolorna blir F-5 skolor.
  • Att utreda möjligheterna till högre grad av samläsning för IM och Kungsskolan för de elever som inte nått målen i nionde klass för senare gymnasiala studier.
  • Att utreda alternativa framtida lokaler för IM elever.
  • Att undersöka möjlighet till Fritidsgård i Kungsskolans lokaler.

   

  Måns Sjödahl, ledamot Utbildningsnämnden (KD)

  Helena Vestman, ledamot Utbildningsnämnden (KD)

  Sebastian Stjärneblad, ersättare Utbildningsnämnden (KD)