• Iniativ i Utbildningsnämnden om Filter

  Örkelljunga, 2019-03-07

  INITIATIV

  Som vi fått veta så är idag Örkelljunga kommuns skolors datornätverk utan filter för våld,
  porr och annat material som kan ses som tillhörande vuxenvärlden eller i vissa fall inte borde
  tillhöra någon värld.

  Att ge barn datorer att fritt förfoga över och uppmuntra till att söka kunskap på i ett
  ofiltrerat datornätverk och tro att små barn är utvecklade nog att kunna filtrera bort osunt
  material som kan komma att dyka upp på deras skärmar är naivt och saknar relevanta

  belägg. Vi ser på detta med oro och anser att det vore en självklarhet att skydda våra barn
  från sidor på internet som är direkt olämpliga för dem.

  Vi vill:
  – Att internetfilter skyndsamt skall införskaffas och installeras i Örkelljunga kommuns
  alla grundskolor så osunt material filtreras bort såsom grovt våld och porr.

   

  _________________________________ _________________________________
  Måns Sjödahl Helena Vestman
  Ledamot Utbildningsnämnden Ledamot Utbildningsnämnden
  _________________________________ _________________________________
  Clas Engström Martin Jansson
  Ersättare Utbildningsnämnden Ersättare Utbildningsnämnden