• Motion om motorområde

  2021-04-12

  Motion om att erbjuda morotintresserade ungdomar en plats att träffas på

  -Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas på
  Den 8 december 2020 kunde vi läsa i HD om Polisens Epa-projekt i Perstorps och Klippans kommuner
  där polisen i form av en föreningsverksamhet vill samla de motorintresserade ungdomarna. Polisen
  berättar att man vill forma verksamheten tillsammans med ungdomarna. Kafé, olika samarbeten
  samt temakvällar med utbildning i ljud, lackering och sjukvård är några av förslagen.
  Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar även i Örkelljunga kommun. I nuläget träffas man
  inne i centrum på parkeringar och områden som inte är framtagna för ändamålet. Kristdemokraterna
  ser fördelarna med att kunna tillhandahålla ett lättillgängligt motorområde för dessa ungdomar.
  Det är dags att vi politiker uppmärksammar kommunens motorintresserade ungdomar och erbjuder
  en mötesplats där de kan träffas med sina fordon och umgås på. Vi ser även fördelarna att som
  kommun eventuellt kunna ingå i Polisens Epa-projekt.
  Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att:

  – Utreda möjligheterna för att inrätta ett motorområde i Örkelljunga kommun där ungdomar
  kan träffas med sina fordon

  – Undersöka möjligheterna för Örkelljunga kommun att ingå i Polisens Epa-projekt tillsammans
  med bland annat Perstorps och Klippans kommuner

  För Kristdemokraterna i Örkelljunga,

  Gunnar Edvardsson

  Sebastian Stjärneblad