• Besök av riksdagsledamot – stöd för lantbrukare

  Besök av riksdagsledamot för att uppmuntra till och stödja ett hållbart och självförsörjande lantbruk i Sverige.

  Magnus Oscarsson, riksdagsledamot för kristdemokraterna och dess jordbrukspolitiske talesperson har besökt Örkelljunga för ett sammanträffande med LRF avdelningarna i Örkelljunga och Perstorp. Besöket var en uppföljning av tidigare besök i Örkelljunga.
  Under förmiddagen gjordes två studiebesök i Skånes Värsjö, dels hos Magnus Gustavsson, där vi fick se hans fina charolais besättning, dels företaget rosa skattlådan, där man framförallt föder upp vaktlar och har ett eget slakteri. Det var en upplevelse att se de små kycklingarna, som väger 8 g som nykläckta.
  Den gemensamma middagen intogs på EFS gården i Åsljunga, där Helen Nilsson stod för värdskapet. Det serverades oxkött från Magnus Larssons gård i Åkarp och anka från rosa skattlådan. Vi avnjöt en riktigt smaklig måltid.
  Under eftermiddagen delade Örkelljunga bönderna de bekymmer och svårigheter som finns i lantbruket lokalt i Örkelljunga och som de delar med andra bönder i Sverige, vilka bor i bygder som liknar våra bygder.
  Generellt i Sverige minskar antalet kor och då inte minst mjölkproduktionen. I Örkelljunga har vi nu bara en mjölkproducent kvar i kommunen. Nötkreaturens antal i Örkelljunga har gått ner kraftigt mellan 2010-2018, medan minskningen i hela landet har varit lägre. Det innebär att det är färre djur som kan hålla markerna öppna eftersom betestrycket minskar. Det syns tydligt i vår kommun att åkrar växer igen. Med andra ord går det snabbare i vår kommun än på andra orter. Och det blir också ett hot mot den biologiska mångfalden. De sällsynta arterna försvinner.
  Magnus Oscarsson tog också upp hur katastrofal vår självförsörjning av livsmedel är. Den är just nu 47 %. Dessutom finns det just nu ingen myndighet som arbetar med hur vi ska få tillgång till livsmedel om vi p g a stängda gränser inte längre kan importera några livsmedel. Trots att det är ett viktigt mål i den nationella livsmedelsstrategin.
  Magnus presenterade kristdemokraternas förslag på hur vildsvinsstammen ska kunna reduceras. Vildsvinen orsakar stora skador i jordbruket. Några av idéerna fick Magnus med sig vid förra besöket i Örkelljunga.

  Några lösningar presenterades:
  Ett stödsystem som gynnar djurproduktionen. Det behövs ett kompensationsstöd (EU-stöd) för vår bygd, som klimatologiskt liknar hur det ser ut i t ex Värmland, där man har ett kompensationsstöd som är 10 gånger större än vad Örkelljungabönderna får.
  Ursprungsmärkning på Restauranger.
  Skapa tillräckliga ekonomiska incitament för skötsel av öppna gräsmarker och andra biologiskt värdefulla miljöer.