• Stoppa spelreklamen

  Motion till kristdemokraternas riksting

  Stoppa spelreklamen

  Vi översköljs av spelreklam i dagens medier. Spelreklamen får oss att spela mer eller att börja spela. Det har visat sig att många människor som spelar också utvecklar ett spelberoende. Familjers ekonomi raseras. Spelberoendet försätter människor i social nödsituation. Studier visar också på att spelberoende ökar risken för självmord.
  Spelmarknaden lever på att folk spelar, och många spelare skuldsätter sig genom att bland annat ta lättillgängliga lån till höga räntor. I Sverige jämställs spelberoende med drogmissbruk. Trots det går det snart inte att titta på TV, lyssna på radio, eller öppna en sida på nätet utan att mötas av en flod av spelreklam. Lagstiftningen sätter med all rätt stopp för reklam när det gäller alkohol, men detta gäller inte spelreklam.
  Det blir en stor kostnad för samhället att hjälpa alla människor som hamnar i spelberoende.
  Vi menar att krafttag måste tas för att stoppa spelreklamen. Vi har noterat att Italien från senaste årsskiftet har helt förbjudet att marknadsföra spelbolag i TV, radio och internet.
  Trots att en ny lagstiftning har införts för att reglera spelreklamen i Sverige, tycker vi att det inte är tillräckligt.
  Vi vill därför att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag
  att utreda om man kan införa den italienska modellen av förbud mot spelreklam i media i Sverige.

  Gunnar Edvardsson Christer Unosson

  Motionen bifölls på Örkelljunga partiavdelnings årsmöte 2019-02-11