• Vår familjepolitiske talesperson Miriam Tinglöf presenteras

  Sörmlands kristdemokrater har talespersoner inom många viktiga politikområden, vi kommer presentera dem här löpande och först ut är vår familjepolitiske talesperson Miriam Tinglöf från Vagnhärad i Trosa kommun. Miriam är 43 år, tvåbarnsmor och jobbar med Administration/HR i Svenska kyrkan i Järna
  Min viktigaste fråga:
  Jag ser ett samhälle där individualismen för väldigt många har bidragit till ensamhet, otrygghet och rotlöshet. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt de senaste åren.
  En del av den kristdemokratiska ideologin är det vi kallar för personalism, vilket i korthet innebär att vi är unika individer med ett okränkbart värde, men att vi också är i behov av gemenskap.
  Den minsta och viktigaste gemenskapen är den där allt tar sin början – i familjen. I en välfungerande familj får man stöd, stabilitet och tillhörighet.
  Där får man möta kravlös kärlek, men också kärleksfulla krav.
  Idag ser familjer ut på många olika sätt, men oavsett så behöver vi uppvärdera föräldraskapet och familjens betydelse i vårt samhälle. Vi behöver möjliggöra mer tid för barnen, olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.
  Hur ser du på familjens betydelse i samhället? Är det någon politisk reform som du tror skulle kunna skapa bättre förutsättningar för barn att få växa upp i en trygg familj?
  Kontakta gärna mig på: miriam.tinglof@kristdemokraterna.se