• En levande kultur och lärande för livet

  KULTUREN BERIKAR MÄNNISKAN OCH ÖKAR LIVSKVALITETEN

  Landstinget har en viktig uppgift när det gäller att skapa en levande kultur i länet. De som bor i vårt vackra landskap ska ha god tillgång till konst, musik, teater, naturupplevelser och en utbildning som motiverar till lärande för livet.

  Kulturen är en avgörande del i människors liv. Genom kulturen kan människor mötas, utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning visar att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt...

 • Vård när själen blir sjuk

  SJUKVÅRDEN SKA BRY SIG OM BÅDE FYSISKA OCH PSYKISKA ÅKOMMOR

  En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård. Men fortfarande står tabun, skam och skuld i vägen för att människor ska få den vård som krävs, och i tid.

  Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan, inte bara de fysiska åkommorna. Vården måste bli bättre på att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa.

  Många drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Ande...

 • Sjukhusvården måste förstatligas

  En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Trots det visar data från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på oförsvarliga skillnader mellan olika landsting när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, följsamhet till nationella riktlinjer, läkemedelsanvändning, bemötande med mera. 3

  Fakta visar att vården i Sverige inte är jämlik. I stället skiljer den sig åt beroende på var i landet man bor. Samtidigt finns d...

 • Kandidatlistorna för valet 2018!

  Kandidater till kommunfullmäktige

  Eskilstuna

  Lotta Jonsson, 51, gruppledare, Ärla Bo Hellmark, 65, köpman, Eskilstuna Alara Taher, 20, butiksförsäljare, Eskilstuna Hans Öjemark, 57, rådman, Ärla  Johan Rudengren, 59, revisor, Husby-Rekarne  AnnChristin Liljeroos Grönås, 60, barnmorska, Eskilstuna Tomas Widin, 51, systemutvecklare, Eskilstuna Sevan Hovhannisyan, 37, juristassistent, Eskilstuna  Tobias Nygren, 43, projektledare, Ärla Anna Newell, 40, musiklärare, Eskilstuna Samuel Deivard...
 • Även äldre och yngre kvinnor måste få möjlighet att överleva bröstcancer

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancer som drabbar kvinnor. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är de regelbundna mammografiundersökningar som erbjuds kvinnor i åldrarna 40 – 74 år. De räddar liv. Men cirka vart fjärde fall av bröstcancer i Sverige drabbar kvinnor i åldersgrupper som inte kallas till mammografi: kvinnor under 40 och över 74 år. Det visar Cancerfondens rapport 2018.

  Vart femte bröstcancerfall 2016 upptäckt...