• Ökat inflytande för patienten inom psykiatrisk vård

  PRESSMEDDELANDE

  Ännu ett förslag från KD har bifallits i Regionfullmäktige. Denna gång handlar det om att ge patienten ökat inflytande inom den psykiatriska vården, genom att patienten ges möjlighet att kunna skriva in sig själv.

  ”Behovet av personcentrerad vård är stort inom psykiatrin och mer av självbestämmande är nödvändigt”, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare i KD.

  ”Det här är ett förslag som kan få stor betydelse för den som har en kronisk psykiatrisk diagnos. Att själv få bestämma när man behöver hjälp ger en ökad trygghet i vardagen”.

  Självinskrivning har testats i Stockholms län och Region Skåne och erfarenheterna av inläggning på patientens eget initiativ är goda. Fördelar märks både i den psykiatriska verksamheten och för patienterna. Utvärderingarna har visat att både inläggningsdagarna och behovet av heldygnsvård och tvångsåtgärder minskar när den enskilde får ökat inflytande över sin egen vård.

  För mer information

  Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare KD

  Tel: 073-600 5784

  Miriam Tinglöf, politisk sekreterare KD,

  Tel: 072-144 11 67