• Årsmöte & Vårstämma 26 mars 2022

    Kristdemokraterna i Sörmland håller vårstämma och årsmöte:

    Lördagen den 26 mars 2022
    Stadshuset Eskilstuna, Kommunfullmäktigesalen

    Inbjudan och information till berörda skickas ut senast två veckor innan per epost.

    / Susanne Henning Aihonen, Tf Ordförande KD Sörmland