• Även äldre och yngre kvinnor måste få möjlighet att överleva bröstcancer

    Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancer som drabbar kvinnor. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är de regelbundna mammografiundersökningar som erbjuds kvinnor i åldrarna 40 – 74 år. De räddar liv. Men cirka vart fjärde fall av bröstcancer i Sverige drabbar kvinnor i åldersgrupper som inte kallas till mammografi: kvinnor under 40 och över 74 år. Det visar Cancerfondens rapport 2018.

    Vart femte bröstcancerfall 2016 upptäckt...