• Sörmlands nya KDU ordförande Karl-Oskar Linderström

  Vi har fått en ny ordförande för KDU Sörmland, Karl-Oskar Linderström, 22 år från Strängnäs.
  Karl-Oskar är mycket entusiastisk och vill nu bygga upp en aktiv och framgångsrik verksamhet med våra unga medlemmar i Sörmland. Vi önskar Karl-Oskar lycka till och vill bidra med all hjälp som vi kan.
  Men nu låter vi Karl-Oskar själv presentera sig nedan:
  – Jag är uppväxt i Strängnäs, Sörmlands vackraste stad!
  Men pluggar nu statsvetenskap på Uppsala universitet.
  Kristdemokraterna är ett parti med sin ideologiska grund i de kristna värderingarna. Värderingar som även utgör grunden för det svenska, och de andra västerländska samhällena. KD är alltså ett borgerligt parti som tar ansvar för de svaga, och gör detta i enlighet med vår historia, detta till skillnad från de mer socialistiska partierna, som försöker konstruera en ny identitet, frånkopplat från vår historia. Därför valde jag KD!
  Jag var tidigare ordförande för LUF Sörmland , men bytte förbund till KDU för att jag anser att KD har bättre politik än Liberalerna.
  Jag tillträdde som DO för KDU Sörmland i början av detta år. Vid det laget var verksamheten för KDU i partidistriktet nästintill icke-existerande. Det senaste skolvalet visar dock att aptiten för kristdemokratisk politik bland ungdomar är större än någonsin.
  Som DO ämnar jag att verka för ett aktivt KDU Sörmland, med ett medlemsantal som faktiskt motsvarar de ungas politiska uppfattning i Sörmland.
  / Karl-Oskar Linderström
  Distriktsordförande KDU Sörmland
  Kontakt : k.linderstrom@gmail.com