• Även äldre och yngre kvinnor måste få möjlighet att överleva bröstcancer

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancer som drabbar kvinnor. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är de regelbundna mammografiundersökningar som erbjuds kvinnor i åldrarna 40 – 74 år. De räddar liv. Men cirka vart fjärde fall av bröstcancer i Sverige drabbar kvinnor i åldersgrupper som inte kallas till mammografi: kvinnor under 40 och över 74 år. Det visar Cancerfondens rapport 2018.

  Vart femte bröstcancerfall 2016 upptäcktes hos kvinnor som var 75 år eller äldre. I åldersgruppen yngre än 40 år inträffade cirka 5 procent av bröstcancerfallen.
  En tidig upptäckt av bröstcancer innebär minskat lidande, möjlighet till behandling och förstås en ökad möjlighet till överlevnad. En 75-årig kvinna har förutsättningar att leva ett friskt och aktivt liv i många år till och det finns ingen anledning att hon ska undantas från möjligheten att upptäcka bröstcancer och undvika en för tidig död. Detsamma gäller kvinnor under 40 år, de bör också få kallelse till regelbunden mammografi.

  I Sörmland registrerades 292 nyinsjuknade i bröstcancer år 2016; av dessa var 60 kvinnor som var 75 år eller äldre, och fem var kvinnor under 40 år.
  Kristdemokraterna har lagt en motion i Landstingsfullmäktige och vill att åldersgränsen för mammografi ska ändras så att den lägre gränsen sänks till 30 år och den övre åldersgränsen tas bort.

  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Östen Eriksson
  Anna Jernemalm