• Acko Ankarberg Johansson – ordförande i riksdagens Socialutskott

  Acko Ankarberg Johansson, nybliven riksdagsledamot för KD och tidigare partisekreterare, har utsetts till ordförande för det viktiga Socialutskottet.
  – Hon är mycket lämpad att leda utskottets arbete, säger Andreas Carlson, gruppledare för KD i riksdagen.
  Acko Ankarberg Johansson var statens utredare av LOV- Lagen om valfrihetssystem, och har även varit kommunstyrelsens ordförande i Jönköping.
  Här är listan på Kristdemokraterna i utskotten:
  Arbetsmarknadsutskottet, AU: Sofia Damm
  Civilutskottet, CU: Larry Söder
  Finansutskottet, FU: Jakob Forssmed
  Försvarsutskottet, FöU: Mikael Oscarsson
  Justitieutskottet, JuU: Andreas Carlson, Ingemar Kihlström
  Konstitutionsutskottet, KU: Tuve Skånberg
  Kulturutskottet, KrU: Roland Utbult
  Miljö- och jordbruksutskottet, MJU: Magnus Oscarsson, Kjell-Arne Ottosson
  Näringsutskottet, NU: Camilla Brodin
  Skatteutskottet, SkU: Hampus Hagman
  Socialförsäkringsutskottet, SfU: Hans Eklind, Pia Steensland
  Trafikutskottet, TU: Magnus Jacobsson
  Utbildningsutskottet, UbU:: Jimmy Loord
  Utrikesutskottet, UU: Lars Adaktusson, Robert Halef
  Socialutsakottet, SoU: Acko Ankarberg Johansson, Michael Anefur, Pia Steensland
  Och i EU-nämnden, EUN: Désirée Pethrus, Lars Adaktusson, Robert Halef, Kjell-Arne Ottosson