• En levande kultur och lärande för livet

  KULTUREN BERIKAR MÄNNISKAN OCH ÖKAR LIVSKVALITETEN

  Landstinget har en viktig uppgift när det gäller att skapa en levande kultur i länet. De som bor i vårt vackra landskap ska ha god tillgång till konst, musik, teater, naturupplevelser och en utbildning som motiverar till lärande för livet.

  Kulturen är en avgörande del i människors liv. Genom kulturen kan människor mötas, utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning visar att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Vi anser att kultur på recept ska ingå som en del av rehabilitering i vården.

  Det är viktigt att stärka barns och ungdomars delaktighet i kulturen. I dag får alla barn mellan 5 och 15 år uppleva teater, dans och musik genom Scenkonst Sörmland.

  Länsmuseet i Nyköping som färdigställs och invigs hösten 2018 kommer att få stor betydelse för Sörmlands olika kulturella verksamheter. De nya lokalerna gör att museets samlingar kan exponeras 10

  och nya utställningar visas. Samtidigt som besökarna bjuds på spännande kulturupplevelser får personalen en ny och modernare arbetsmiljö.

  Det nya museet blir en tydlig mittpunkt som länsmuseet saknar i dag. Det utesluter inte att Sörmlands museum fortsatt kommer att ha minst lika mycket verksamhet av alla de slag runt omkring i länet.

  Vi vill:

  • Satsa på folkhögskolorna – lärande för livet som främjar kultur, integration och hälsa
  • Bevara vårt kulturarv och utveckla nya kulturella upplevelser genom det nya länsmuseet
  • Ge alla barn i Sörmland tillgång till kulturella upplevelser
  • Främja ett rikt friluftsliv vid Nynäs för avkoppling och naturupplevelser