• Ökat inflytande för patienten inom psykiatrisk vård

    PRESSMEDDELANDE

    Ännu ett förslag från KD har bifallits i Regionfullmäktige. Denna gång handlar det om att ge patienten ökat inflytande inom den psykiatriska vården, genom att patienten ges möjlighet att kunna skriva in sig själv.

    ”Behovet av personcentrerad vård är stort inom psykiatrin och mer av självbestämmande är nödvändigt”, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare i KD.

    ”Det här är ett förslag som kan få stor betydelse för den som har en kronisk psykiatrisk diag...