• KD-budget 2018 för Landstinget Sörmland

  Med KD-budgeten får Nyköping vårdplatser för barn. Oroliga föräldrar med sjuka barn ska inte tvingas åka långa sträckor för vård.

  PRESSMEDDELANDE

  Med KD får Nyköping vårdplatser för barn och Sörmland fler Seniormottagningar

  Sedan år 2004 har landstingets resurser för barnsjukvården koncentrerats till Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det vill vi ändra på. I budgeten föreslår vi 45 miljoner kronor för åren 2018 -2020 för slutenvårdplatser i Nyköping.

  ­- Barn ska kunna få vård i Nyköping. Idag finns det endast två kirurgiska övervakningsplatser och vi vill att det även ska öppnas barnmedicinska övervakningsplatser. Dessutom måste barnläkarjour finnas på helger och nätter. Det är viktigt eftersom det föds många barn och befolkningen ökar. Oroliga föräldrar med sjuka barn ska inte tvingas åka långa sträckor för vård, säger gruppledare Marie-Louise Forslund Mustaniemi.

  -Vi gör också en stor satsning på att korta köerna i vården; på sikt ska de bort. Köerna har ökat kraftigt sedan år 2015. Under år 2017 fick uppemot 1100 sörmlänningar vänta längre än tre månader på vård. Situationen är ännu värre när det gäller kötid till specialistvård. Så kan vi inte ha det, fortsätter Forslund Mustaniemi.

  I flera år har vi uppmärksammat behovet av satsningar på barns och ungas psykiska hälsa. Vi behöver förstärka BUP, öppna barn- och ungdomshälsa i hela länet för barn mellan 7-17 år. Vi vill också ha ett utökat samarbete mellan kommuner och landsting kring elevhälsan.
  För dessa satsningar på barn och unga avsätter vi 37 miljoner kronor under åren 2018-2020.

  För de äldre i vårt landsting vill vi utveckla den specialiserade sjukvården i hemmet, SSIH.  Vi vill också ha särskilda mottagningar för personer över 75 år inom primärvården. En sådan seniormottagning med samlad kompetens finns i Oxelösund men behövs i alla kommuner. Sammanlagt satsar vi 41 miljoner kronor för att stärka vården för våra äldre i länet.

  I framtiden vill KD ha ett ökat statligt inflytande i vården. Det ska inte skilja flera år i överlevnad i cancersjukdom beroende på var man bor i landet, men så är det idag.

  Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare
  Östen Eriksson, ledamot
  Anna Jernemalm, ledamot
  KD i Landstinget Sörmland 

  Klicka nedan för att ladda ned en pdf med budgeten i sin helhet.

  KD-budget 2018 för Landstinget Sörmland