• Vården för multisjuka måste förbättras

  Debattartikel i Katrineholms-Kuriren
  Tyvärr befinner sig Landstinget Sörmland sedan en tid tillbaka i en bekymmersam situation med stängda vårdplatser.

  Det är något som drabbar de multisjuka äldre hårt. Trots detta säger den styrande Koalitionen (S, MP, C och L) nej till Kristdemokraternas förslag att inrätta närvårdsheter med inriktning på patientgruppen.
  Bakgrunden till förslaget är att många multisjuka skickas hem från akutmottagningen och uppmanas att kontakta primärvården. Det händer även att en del skrivs ut för tidigt från sjukhuset för att någon annan har ännu större behov av deras plats. Men när deras hälsotillstånd försämras måste de snart komma tillbaka till sjukhuset igen.

  Situationen drabbar i första hand patienterna, men även personalen. Dessutom krävs det mer slutenvårdsresurser än om patientgruppen hade tagits om hand tidigare.

  Vi föreslår att närvårdsenheter ska inrättas tillsammans med intresserad kommun. Det är ett koncept som i dag finns i Uppsala. Tanken är att enheterna ska ta emot personer som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid, till exempel äldre med hjärtsvikt, smärta, urinvägsinfektion eller lunginflammation.

  Patienterna ska inte ha sjukdomstillstånd som kräver akutsjukvårdens specifika kompetens och resurser. De ska kunna slussas direkt till närvårdsenheten från akutmottagningen, primärvården, hemsjukvården eller från mobila läkarteam.

  Den styrande Koalitionen avvisar vårt förslag med hänvisning till att man ser hemsjukvården och de mobila teamen som en tillräcklig lösning. Men Kristdemokraterna anser att detta inte tillgodoser deras vårdbehov fullt ut. Det visar sig inte minst genom alla de multisjuka som i dag tar sig till sjukhusen och som många gånger skickas hem för tidigt.

  Närvårdsenheter är en viktig pusselbit för att förbättra situationen för multisjuka äldre i länet. Det är också en viktig åtgärd för att förbättra vårdplatssituationen samt arbetsmiljön för vårdpersonalen. Koalitionen bör därför tänka om i den här viktiga frågan. Alla patienter har rätt till rätt säng i rätt tid!

  Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare i landstinget (KD)

  Östen Eriksson, ledamot i landstingsfullmäktige (KD) 

  Anna Jernemalm, ledamot i landstingsfullmäktige (KD)