För att minska trycket på vården när gruppen äldre blir allt större så är ett strukturerat och långsiktigt arbete för bättre folkhälsa av mycket stor betydelse. Får vi till ett friskare Västernorrland avlastar vi vården i länet. Detta innebär i förlängningen att tillgängligheten till den övriga vården ökar. Därför ska folkhälsan vara ett prioriterat område i Region Västernorrland, exempelvis är hälsosamtalen som utförs i primärvården viktiga.

Österåsen

En annan viktig pusselbit för att främja folkhälsan i länet är Livsstilsmedicin Österåsen. Genom att ha fokus på livsstilsfrågor i livets alla skeenden, med rehabilitering och konkreta insatser får vi ett friskare Västernorrland. Med ett väl fungerande arbete med livsstilsfrågor kan vi få ner andelen invånare med livsstilssjukdomar såsom astma, cancer, diabetes, hjärt-kärl-sjukdomar samt KOL, stroke och tandlossning

Senaste inläggen om folkhälsa:

För samtliga inlägg om folkhälsa, se här


Bilden överst: Rökning – ditt liv. Foto från Pxhere.com (CC0 1.0).