• Vad vill ni i majoriteten ge Österåsen för framtid?

  Kristdemokraterna har i opposition verkat, såväl i regionplan som i budget, för att regionens ska prioritera upp folkhälsa och förebyggande arbete. Ett led i detta arbete anser vi är att utveckla Österåsen.

  I början av augusti besökte regionledningen Österåsen och man informerade då att man har en utredning är på gång och att man ska använda resurser på bästa sätt. Oron spred sig så klart direkt bland personalen då erfarenheten säger att det kan innebära en nedläggning.

  Inför valet 2018 lovade Socialdemokraterna att Österåsen ska få finnas kvar. För 4-5 år sedan talade Moderaterna om att man vill avveckla Österåsen och nyligen sa Liberalerna att Österåsen borde drivas på entreprenad. Idag, den 2 september, höll regionen en presskonferens om förslag till nya besparingar. Inget framkom på denna överhuvudtaget om Österåsen.

  Istället för att göra som andra partier och påstå att ni tänker lägga ner så vill vi få besked från er. Många är oroliga och länets invånare förtjänar att få veta.

  Vad vill ni i majoriteten (S, M och L) tillsammans ge Österåsen för framtid?

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare Region Västernorrland

  Enkel fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Bilden överst: Österåsens huvudentré. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).


  Ekonomi/skatter · Folkhälsa · Ledning/styrning | budget · ekonomi · Liberalerna · Moderaterna · regionplan · Mona Hammarstedt · Henrik Sendelbach · Socialdemokraterna · Österåsen