• Visst finns det ett gott alternativ till S, M, L i regionen

  Sjukvårdsalliansen i Västernorrland = C + KD + SJVP

  Gruppledarna för majoritetspartierna (S, M, L) i Region Västernorrland kritiserar i ett debattinlägg samtliga partier i opposition i regionen med anledning av Regionfullmäktiges budgetbeslut för 2021 och sin vana trogen så är de både osakliga och inte särskilt konstruktiva.

  Vi väljer att tolka det som en frustration över den egna politiska majoritetens tillkortakommanden i regionen i skenet av fortsatta ekonomiska underskott på hundratals miljoner kronor inom specialistvården (sjukhusvården), ett extremt högt beroende av inhyrd stafettpersonal med kostnader på närmare en halv miljard kronor årligen, en underfinansierad primärvård (hälso- och vårdcentraler) jämfört med övriga skogslänen, växande vårdköer och nu senast omfattande kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för brister i hanteringen av Coronapandemin med mera.

  Att våra partier presenterar egna budgetförslag mitt i en mandatperiod, är också helt naturligt för att synliggöra respektive partis egna politiska prioriteringar för länets invånare.

  Under denna mandatperiod (2018 – 2022) så har Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna ett politiskt samarbete som opposition i Region Västernorrland, vilket vi återkommande har för fram i gemensamma politiska prioriteringar, som kan sammanfattas i följande fyra punkter:

  • Vi vill förändra nuvarande sjukvårdsorganisation i Region Västernorrland, med basen i starka och närvarande lokala ledningar, som har tydliga mandat och uppdrag att i samverkan samordna och utveckla verksamheten samt en nära vård i hela Västernorrland.
  • Vi vill att Region Västernorrlands medarbetare får ett ökat inflytande över sin arbetssituation. Med en förbättrad arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter, gör vi regionen attraktivare som arbetsgivare.
  • Vi kräver ett tydligt politiskt ledarskap när det gäller regionens stora ekonomiska underskott inom hälso- och sjukvården och vill prioritera satsningar på en nära vård i hela Västernorrland.
  • Vi vill att Region Västernorrland tydligare än idag prioriterar insatser för en bättre folkhälsa, tidiga insatser för ungas hälsa och ett bevarat kulturarv.

  Så visst finns det ett gott alternativ till S, M, L i regionen.

  Jonny Lundin (C) oppositionsråd
  Robert Thunfors (SJVP) gruppledare
  Mona Hammarstedt (KD) gruppledare
  Roger Byström (C) gruppledare


  Ekonomi/skatter · Ledning/styrning · Personal | arbetsmiljö · budget · Covid-19 · ekonomi · folkhalsa · IVO · kulturarv · Mona Hammarstedt · oppositionen