• Hjälp vården i framtiden – satsa på folkhälsa nu!

  Nu måste folkhälsan bli ett prioriterat område i Region Västernorrland. Kristdemokraterna efterlyser mer politisk vilja och handlingskraft hos den politiska S-M-L-majoriteten i regionen.

  För att minska trycket på vården när gruppen äldre blir allt större så är ett strukturerat och långsiktigt arbete för bättre folkhälsa av stor betydelse. Ett minskat tryck på vården ökar tillgängligheten och förbättrar regionens ekonomi.

  Livsstilsmedicin Österåsen är en av satsningarna som behövs. Genom att ha fokus på livsstilsfrågor i livets alla skeenden, med rehabilitering och konkreta insatser får vi ett friskare Västernorrland. Med ett väl fungerande arbete med livsstilsfrågor kan vi få ner andelen invånare med livsstilssjukdomar såsom astma, cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt KOL, stroke och tandlossning. Hade regionen prioriterat att jobba med detta folkhälsoområde så hade förmodligen färre blivit allvarligt sjuka eller dött i Covid-19 då statistik visar att riskerna är avsevärt högre för de med livsstilssjukdomar.

  En annan pusselbit är ungdomsmottagningarna. De senaste åren har de fått lägga alltmer tid på att jaga projektpengar för att kunna finansiera sin verksamhet fullt ut. Det är inte hållbart i längden och har ökat trycket helt i onödan på psykiatrin och länets hälsocentraler. Med sämre tillgänglighet som följd.

  Tre av fyra i Sverige har själv upplevt eller vet någon som lever med psykisk ohälsa. Trots detta diskrimineras många människor dagligen. Människor med psykisk ohälsa har också svårare att söka vård vilket leder till högre dödlighet i folksjukdomar såsom cancer, hjärtinfarkter och stroke. Psykisk ohälsa kan även leda till självmordsförsök och självmord. Ett utbildningsprogram i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) hade varit till stor hjälp för mer respekt för psykisk ohälsa och gjort det mer accepterat att prata om det. Tyvärr har den politiska majoriteten i regionen sagt nej till vårt förslag att införa detta.

  Beräkningar visar att ensamhet medför extra vård- och omsorgskostnader om cirka 300 miljoner kronor – årligen, i vårt län. I en motion har Kristdemokraterna därför föreslagit att regionen ska ta fram en långsiktig strategi för arbetet mot ofrivillig ensamhet. Den har ännu inte behandlats av fullmäktige.

  Länets invånare har väntat länge nog på en förändring. Nu måste folkhälsan komma högst upp på den politiska dagordningen i hälso- och sjukvården.

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare i regionfullmäktige
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare i regionfullmäktige
  Joachim Jonsson (KD), 2:e vice ordförande Nämnden för hållbar utveckling


  Folkhälsa · Primärvård · VuxenPsykiatri | cancer · Covid-19 · ensamhet · Henrik Sendelbach · hjärtinfarkt · Joachim Jonsson · KOL · Mona Hammarstedt · MHFA · rehabilitering · självmord · stroke · ungdomsmottagning · Österåsen


  Bilden överst: Österåsens huvudbyggnad. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).