• KD besökte ungdomsmottagningen i Sundsvall

    Den 10 februari 2020 besökte Kristdemokraternas regiongrupp Ungdomsmottagningen i Sundsvall .

    Från verksamheten fick vi veta att man inte fått sin budget från Regionen Västernorrland uppräknad sedan 2009. Obegripligt och fel anser vi. Ungdomsmottagningarnas verksamhet är alldeles för viktig för att behandlas på detta sätt.

    Vi är också bekymrade över att Sundsvalls kommun planerar lägga ner ungdomsrådgivningen. Blir det verkligen slår det undan benen för ungdomsmottagningen i Sundsvall. Lokalerna blir för dyra för den kvarvarande verksamheten och det kommer resultera i försämrad tillgänglighet för ungdomar.


    Folkhälsa | Carl-Olof Svensson · Göran Brorsson · Henrik Sendelbach · Joachim Jonsson · Mona Hammarstedt · studiebesök · ungdomsmottagning


    Bilden längst upp: Carl-Olof Svensson, Joachim Jonsson, Mona Hammarstedt, Henrik Sendelbach och Göran Brorsson. Foto: Kristdemokraterna Västernorrland.