• Lyft på luren till ensamfirarna i jul

    Juletid kan vara en svår tid för den som är ensam. Det är lätt att inse att 2020, då fysisk distansering är ett måste och kyrkportarna inte står öppna för den som söker gemenskap, inte blir ett undantag – tvärtom.

    Ofrivillig ensamhet och isolering, och dess konsekvenser, har hamnat i fokus under pandemin. Det är inte så konstigt. Äldre och riskgrupper har isolerats i skydd mot smittan, och vi har uppmanats att bara umgås med dem i vårt eget hushåll eller i en mycket snäv krets. Betänk då att det i Sverige finns nästan två miljoner ensamhushåll.

    Men ensamhetsproblematiken är inte ny. Redan före pandemin levde var sjunde äldre över 85 år i social isolering. 13 procent av svenskarna hade ingen nära vän att prata med. Och åtta procent av de 15-åriga killarna och 15 procent av tjejerna kände sig ensamma oftast eller alltid.

    Ensamhet är farligt. Den utsätter kroppen för kronisk stress som ger hjärt-kärlsjukdomar, försämrat immunförsvar och ökar risken för demens och depression.

    Vi är övertygade om att vi från politikens håll kan och bör göra mer för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Framförallt för att minska det mänskliga lidande som den innebär. Men också för att ensamhetens ohälsa är förknippad med stora vård- och omsorgskostnader.

    Men till syvende och sist bär vi alla ett ansvar. Vi behöver varandra. Och det fina är att när vi sträcker ut en hand för att minska någon annans ensamhet, blir vi också själva lite mindre ensamma.

    Den här julen utmanar hur vi vanligen visar varandra sådan omtanke. Men låt oss vara kreativa i att hitta nya sätt att bjuda in varandra i gemenskapens värme. Kanske kan vi ändå träffa någon utomhus på avstånd. Kanske kan vi skicka en hälsning eller en julklapp till någon som är ensam. Och alla kan vi lyfta på luren och ringa någon som vi vet inte har så många att prata med.

    Låt julen 2020 bli en gemenskapens högtid – även om uttrycket blir annorlunda. Och när nyårslöftena ska formuleras, låt ett av dem bli att under 2021 tillsammans mota ensamhet och isolering. Det är en fråga om liv och död.

    Ebba Busch (KD), partiledare
    Jakob Forssmed (KD), vice partiledare
    Joachim Jonsson (KD), 2:e vice ordf Nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland
    Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare Region Västernorrland


    Bilden överst av Alexas_Fotos från Pixabay (Pixabay License).


    Folkhälsa | demens · depression · Ebba Busch · ensamhet · gemenskap · Henrik Sendelbach · hjärt-kärlsjukdomar · hälsning · immunförsvar · isolering · Jakob Forssmed · Joachim Jonsson · julklapp · nyårslöfte · ofrivillig ensamhet · ringa · telefon