• Osäkert om Länsöverenskommelsens framtid

  Länsöverenskommelsen är ett avtal mellan å ena sidan Region Västernorrland och å andra sidan undertecknade idéburna organisationer från civilsamhället. Väldigt lite har hänt sedan länsöverenskommelsen fastställdes och skrevs under 2017. För att få verkstad skrev Sverker Ågren en motion som av regionfullmäktige ansågs besvarad i april 2018. Det pågår ett arbete menade man då. För att följa upp detta pågående arbete så skrev Henrik Sendelbach en interpellation med frågor kring hur långt man kommit med detta påstådda arbete.

  Målet med denna överenskommelse är

  • att åstadkomma en ömsesidighet i dialogen mellan de idéburna organisationerna och landstinget samt hitta former för medverkan i processer inför politiska beslut
  • att synliggöra de idéburna organisationerna deras viktiga roll som bärare av demokratiska värderingar som röstbärare och opinionsbildare för samhällsförändringar
  • att bidra till en ökad mångfald av utförare och nya sätt att arbeta genom att öppna nya möjligheter för den idéburna sektorn att ta på sig rollen som aktör för välfärdsutvecklingen
  • att bredda Landstinget Västernorrlands politiska uppdrag.

  Som svar på frågan om vad man gör för att synliggöra de idéburna organisationerna fick vi svaret att det räcker med att man har en organisations underskrift på länsöverenskommelsen. Att göra något mer verkar inte vara något man ser som viktigt.

  Och på frågan om dialog nu JÄMFÖRT med i tidigare berättas om hur man gör, vilket är precis som förut. Inget i svaret angav något nytt arbete.

  Sist ställdes en fråga om hur vi lyckats får en ökad mångfald av utförare. Sedan länsöverenskommelsen kom till 2017 har man lyckats få till två samarbeten med civilsamhället. Vårsta Diakonigård har PTSD-behandling och Mellannorrlands hospice har utbildning för ST-läkare i palliativ vård. Det är ju jättebra, men det är inte mycket fixat på närmare tre år och allt annat än en mångfald.

  Det mest bekymmersamma i debatten var dock att det framkom att majoriteten inte kan ge klara tydliga besked om Länsöverenskommelsens framtid. Det finns uppenbarligen en tveksamhet hos politikerna. Å ena sidan påstår man att samarbetet med civilsamhället är viktigt å andra sidan vet man inte om man vill ha kvar länsöverenskommelsen eller om den bara ska revideras.

  Till det här ska man då veta att den tjänsteperson som i sin tjänst ska jobba halvtid med Länsöverenskommelsen fått jobba med annat under en tid. Det är tråkigt att man inte tar samarbete med civilsamhället på allvar. Vi har så mycket att vinna på samarbetet, inte minst för att kunna främja folkhälsan. Ska det bli verkstad måste man vilja att det händer något och ta tag i frågan.


  Samverkan · Folkhälsa | civilsamhälle · Henrik Sendelbach · Länsöverenskommelsen · palliativ vård · PTSD · Sverker Ågren


  Bilden överst: Omslaget till Länsöverenskommelsen. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).