• Regionens nya målbild – ett självmål över en misslyckad politik

  En ny målbild ska antas i regionen. Den nya målbilden, som sägs sikta 10 år framåt, kan sammanfattas med att regionen ska förebygga ohälsa, stödja en god och jämlik vård, ha personcentrerad vård och skapa en god och samordnad vård med kontinuitet. Är inte detta vad vården jobbar för redan idag? Javisst är det så. Så vad är då målbilden? Jo, målbilden är ett självmål över majoritetens misslyckade politik.

  Den gamla målbilden 2016 tillkom för att kunna bekräfta majoritetens centraliseringspolitik. Nu är det tänkt att regionen ska anta en ny målbild, som även denna gång saknar mätbara mål och mått. Kristdemokraterna accepterar inte en sådan bristfällig målbild som den föreslagna och menar att förslaget måste återremitteras.

  En målbild måste ha insikten att det krävs en helhetssyn när man genomför förändringar. Ett område som behövs för helheten är akutuppdraget, ett område som saknas i målbilden. Man behöver klargöra hur man ser på detta område och i målbilden säkerställa att man alltid tar reda på hur olika verksamheter påverkas när man ska genomföra förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Att man inte har gjort detta har bidragit till regionens ekonomiska haveri.

  ”Det är också konstigt att tandvården inte nämns i den nya målbilden. Behovet av att stärka den geriatriska tandvården för äldre och sjuka kommer öka kraftigt framöver.” Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna.

  ”Vi vill lägga ett större fokus på folkhälsan och framförallt det förebyggande arbetet, och här anser vi att man i större utsträckning borde ta hjälp av civilsamhället för att motverka både den fysiska och psykiska ohälsan” Det menar Joachim Jonsson , andre vice ordförande i Nämnden för hållbar utveckling.

  Läs även vårt inspel till målbilden.

  <


  Bilden överst av Antranias från Pixabay (Pixabay License).


  Ekonomi/skatter · Folkhälsa · Primärvård · Specialistvård · Tandvård · Äldre | akutmottagning · civilsamhälle · ekonomi · Joachim Jonsson · Mona Hammarstedt · målbild