• Flera artiklar om vården

  Under våren har det varit flera debattinlägg kring vårdens organisation. Detta inlägg har publicerats i flera tidningar, men några av dem har sådana inlägg bakom betalväggen. Detta är från SLA:

  Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård

 • KD vill se Århundradets vårdreform

  Denna artikel beskriver vad vi menar med att staten ska ta över ansvaret för vården. Kristdemokraterna går till val på en stor förändring. Vi vet att många gillar denna idé. Vår tanke är att inte 21 olika sjukvårdshuvudmän ska fortsätta att ansvara för vården i sin region, utan detta ska samordnas genom ett nationellt sammanhållet sjukvårdssystem.

  Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård

 • Budget på gång

  Västra Götalandsregionen har budgetmöten i juni. Då sätts ramarna för det kommande året. GrönBlå Samverkan (M+C+KD+L+MP) har presenterat sin budget. Den är ingen ”valfläsksbudet” utan visar på ett ansvarsfullt och långsiktigt ledarskap. Vi presenterar den i några olika former och detta är från Skaraborgs Allehanda 18 maj 2022.

  En ansvarsfull budget i en orolig tid

 • Viktigt med ett helgrepp om sjukvården

  Sverige har idag 21 sjukvårdshuvudmän. Detta är inte funktionellt. En stor samordning behövs. Vår idé handlar om att staten tar ett större ansvar. Enkelt uttryck så ska inte ditt postnummer spela roll för vilken vård du får. Om ditt närmaste sjukhus inte kan erbjuda vård så ska du hänvisas till ett annat sjukhus där du kan få vård. Idag ställs du in en kö. Så ska inte svensk sjukvård fungera. Vi har många exempel på hur en god vård ska åstadkommas. Därför ber vi om din röst i höstens val. Den...

 • Vi behöver starka förbindelser med Göteborg

  Detta är ett debattinlägg som publicerats i skaraborgspressen. Jag vill med detta klargöra vikten av att vi gemensamt satsar på förbindelserna till och från Göteborg. Västra stambanan är i stora behov av både underhåll och nysatsningar. Det är en angelägenhet även om man inte är en ”järnvägskommun”. Direkt eller indirekt har alla kommuner i västsverige behov av goda förbindelser med Göteborg och inte minst med dess hamn.

  https://www.skaraborgslanstidning.se/2022-02-10/skara...

 • Vi satsar på klimatet!

  Detta är en länk till ett debattinlägg som vill beskriva en del av vad vi i GrönBlå Samverkan vill uppnå i Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkan är vår ledning där M, C, KD, L och MP samverkar på ett mycket bra sätt. Det är nu andra mandatperioden som vi lett regeringen och ser fram emot att få fortsatt förtroende även efter valet i september.

  Så arbetar regionen för att uppnå klimatmålen

 • Svar på insändare

  Under de senaste åren har tre skribenter från Mariestad skrivit ett stort antal insändare. Min regionrådskollega, Linn Brandström (M) har svarat utförligt på frågorna och jag har skrivit vid några tillfällen. I grunden har de ett starkt engagemang för Mariestads sjukhus, vilket vi uppskattar. Men de har bestämt sig för att regelbundet upprepa några saker:

  regionråd är onödiga regionråd svarar aldrig på deras frågor sjukvården ska förstatligas

  Linn har utförligt beskrivit vad det...

 • Vikten av grundläggande värderingar

  Den här artikeln är en beskrivning från min sida kring värden och värderingar. Det är alltid individens inre värderingar som är de viktiga. Att samhället sätter upp regler är nödvändigt, men den inre etiska kompassen är livets viktigaste navigationsinstrument. Detta är en slags linjeartikeln från min sida:

  https://www.dagen.se/debatt/2021/12/22/patriarkatet-ar-en-del-av-problemet-med-gangkriminalitet/

 • Århundradets vårdreform

  Till helgen samlas Kristdemokraterna för Riksting. Det är vår kongress. Över 500 motioner ska behandlas men vi ska också ta fram underlag för det vi kallar ”Århundradets Vårdreform”. I detta debattinlägg beskriver vi övergripande den sjukvårdspolitik som vi vill åstadkomma. Detta blir en av våra stora valfrågor inför valet 2022.

  Sjukvården i fokus för Kristdemokraterna

 • En miljard till vården – ytterligare

  Västra Götalandsregionen har en ledning som vi kallar GrönBlå Samverkan. Jag är stolt över att få vara med i den, även om det är en ledning i minoritet. Det är enklare att leda om man är i majoritet, men hittills har vi lyckats att få stöd i regionfullmäktige för våra satsningar. I juni antog vi budgeten för 2022 men nu har vi lagt till ytterligare en miljard kronor. Det är stora belopp som tillförsta hälso- och sjukvården men pengar är inte lösningen på alla utmaningar. Det är därför som en ...