• 140 fler Poliser i Jönköping

    Polistätheten är den lägsta  på tio år. Samtidigt ökar otryggheten. KD kräver 10 000 fler poliser och högre löner för poliser i yttre tjänst, denna ökning innebär att vi behöver ha 140 nya poliser i Jönköping. Straffen behöver skärpas och de generösa straff-rabatterna tas bort. Jag vill se krafttag mot de utländska stöldligor som står för över hälften av bostadsinbrotten och ge tullen i uppdrag att stoppa utgående stöldgods. Den viktigaste åtgärden långsiktigt som behövs tillsammans med fler poliser är att stödja familjerna och civilsamhället för att barn och unga ska växa upp i trygghet, ha goda förebilder och få med sig bra värderingar.