• Norska poliser till Sverige

  Sverige är i ett mycket kritiskt läge när det gäller brottsligheten. Skjutningarna pågår i oförminskad takt samtidigt som brotten blir grövre. Regeringen och dess samarbetspartier hade 105 miljarder att spendera i sin budget, men valde att hantera de rättspolitiska frågorna med en förödande nonchalans.
  Det finns omkring 250 färdigutbildade poliser i Norge som inte fått plats i norska polisen. Med en snabb introduktionsutbildning skulle de kunna jobba i Sverige, med samma befogenheter som svensk polis. Vi kommer att avsätta pengar till det här i vårt förslag till budget, det kan bli verklighet redan nästa år. Det räcker inte.
  Det behövs fler poliser ute på gatan, men många poliser sitter istället vid skrivborden under pappersarbete. Vi vill anställa administrativt stöd för att frigöra tid. En assistent frigör arbetstid för två poliser, med det här förslaget kan vi snabbt få ut 750 poliser på gatan. Det finns ingen tid att vänta, vi skjuter till pengarna direkt i vårt budgetförslag.
  Låt oss fortsätta. Vi vill att polisen ska anställa fler civila specialister. Vi tillför medel så att polisen kan anställa ytterligare 400 civila utredare och specialister. Med sådan specialistkompetens kan polisen ta upp kampen mot kriminella gäng och annan grov kriminalitet.
  Tiden när andra partier skrattade åt Kristdemokraternas förslag om 10 000 nya poliser är förstås över och allt fler följer efter oss. Det måste bli verklighet inom några år, som det ser ut idag kan det istället dröja 30-40 år, eller i värsta fall aldrig bli av. Om det tar lång tid kommer Sverige att ha en permanent hög brottslighet. Den utvecklingen vägrar KD att dela ansvaret för. Vi ska istället ta över regeringsmakten och få bukt med brottsligheten.
  För att Sverige ska fungera måste politiker ta ansvar för basala ting som vård och trygghet. Bara en ny regering kan ge Sverige det nya ledarskap som krävs.
  Jobba mot brottsligheten! Gå med i KD!