• Ett nytt Ekhagens gästhem

  Med knappt tre månader kvar till valet kan vi konstatera att den styrande koalitionen (S, C, MP, L) förslag om att lägga ner Ekhagens gästhem blev mandatperiodens största politiska strid. Vi kristdemokrater motsatte oss nedläggningen och efter massiv kritik backade till slut de styrande partierna från sitt förslag om nedläggning. Nu är det dags att ta nästa steg för att utveckla vården i livets slutskede sk palliativ vård.

  Ekhagens gästhem bedriver vård i livets slutskede, för de mest sköra och svaga, som inte klarar av att tillbringa hela sin sista tid i livet i hemmet men som samtidigt inte behöver fortsatt vård på sjukhus. Gästhemmet är också ett viktigt stöd för anhöriga. Många är berättelserna om hur gästhemmet haft en avgörande betydelse för att skapa tid och lugn för att ta ett sista farväl.

  När kommunfullmäktige beslutade att Ekhagens gästhem skulle vara kvar så fattade man också beslut om att inrätta sex så kallade garantiplatser för palliativ korttidsvård. Kommunfullmäktige beslutade också att anslå totalt 7 mnkr för ändamålet.

  Tanken med garantiplatserna är att personer som är i ett palliativt skede och som vårdas hemma men som under en kortare period behöver förstärk vård och omsorg enkelt ska kunna få komma till en palliativ korttidsplats. Platserna ska finnas utspridda på några av kommunens äldreboenden.

  Ännu så länge har inga garantiplatser för palliativ korttidsvård tillskapats och det är vår bedömning att de styrande partiernas sänkta ambitioner vad gäller antalet äldreboendeplatser kan komma att utgöra ett hinder.

  Den styrande koalitionen (S, C, MP, L) beslutade i slutet av 2020 att lägga ner Västerhälls äldreboende i Tenhult. Med det minskade antalet tillgängliga äldreboendeplatser. Under mandatperioden har man också tagit bort den målsättning som tidigare har funnits gällande hur många äldreboendeplatser som ska tillkomma under kommande år.

  Alla kommunfullmäktiges partier står bakom den nybyggnation av äldreboenden som sker åren framöver och som Alliansen tog initiativ till. Med Västerhälls avveckling och de förändringar som kommer att ske på Lindgården så kommer nybyggnationen inte räcka till för att möta det ökade behovet. Redan idag råder det brist på korttidsplatser och under 2023 bedöms det uppstå kö till våra äldreboenden.

  Vi kristdemokrater motsattes oss förslaget att lägga ner Ekhagens gästhem och oroas för att garantiplatserna för palliativ korttidsvård inte kan inrättas. Vi föreslår därför att kommunen istället för osäkra garantiplatser tillskapar ytterligare ett gästhem likt det på Ekhagen. Merkostnaden för detta skulle preliminärt bli 7-8 mnkr och antalet platser skulle då öka från sex till tio.

  Därigenom kan vi säkerställa en god platstillgång för den palliativa vård som inte kan utföras i hemmet men som samtidigt inte ska ges på sjukhuset. Osäkra garantiplatser byts mot en trygg och tillgänglig verksamhet. För att möta människor i en svår tid i livet. Det är ett av våra vallöften inför kommande mandatperiod.

  Andreas Sturesson

  Kommunalråd (KD)

  Simon Löfgren

  2:e vice ordförande äldrenämnden (KD)

  Margaretha Strömberg

  Ledamot äldrenämnden (KD)