• Korta köerna till BUP

  Ett första besök hos barn- och ungdomspsykiatrin ska erbjudas inom 30 dagar från det datum då man sökte vård. Det är vårdgarantin. Vi är beredda att ta hjälp av andra vårdgivare utanför regionen för att se till att barn och unga får hjälp snabbare.

 • Kapa telefonköerna till 1177

  Du ska kunna lita på att få snabbt svar när du ringer sjukvårdsupplysningen på 1177

  – oavsett när på dygnet du ringer.  

  Förändrade arbetssätt och mer samverkan mellan vårdens olika delar skulle kunna korta köerna avsevärt till 1177. Vårt mål är att du ska kunna få svar inom 5 min.

 • 21 Regioner försvårar arbetet med pandemin

  Pandemin visar tydligt att vi behöver EN tydlig styrning av vården! Uppdelningen av 21 regioner försvårar arbetet under pandemin, säger Johan Carlsson i Ekot. Många regioner har gjort stora insatser i år, men organisationen av vården är fel i grunden och det märks tydligt under en pandemi. Just nu lever 7 av 10 svenskar under utökade restriktioner. Märkligt att regeringen inte dragit lärdom av våren. Gå med i KD och hjälp oss införa en nationell vårdförmedling redan nu och mer statligt ansvar...
 • NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

  Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid. Men just nu har 157 968 patienter stått olagligt länge i vårdkö. Aldrig förr har så många väntat på vård. Den stress och oro som patienten och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel. Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla...
 • NU SKA BUTIKER FÅ PORTA TJUVAR!

  Regeringen lägger nu fram ett förslag om att butiker ska kunna porta tjuvar. Det är ett bra förslag, de fick det från oss i KD som drivit frågan länge och tillsammans med en riksdagsmajoritet ställt det kravet på regeringen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stod då inte bakom förslaget. KD har upprepat krävt att lagstiftning behövs för att införa ett tillträdesförbud som stoppar människor som stör ordningen och utgör ett hot för butiker. Regeringen är nu beredd att lagstift...
 • FAMILJEN

  FAMILJEN är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familj...
 • Alf Svensson: Människovärdet har inget pris

  På sistone har debatten handlar mer om kostnader för flyktingströmmen och mindre om vår tillfredsställelse över att få rädda människor till ett tryggare liv. Vår civilisations framtid fordrar sina värderingar, de kristna. Backa inte från dessa.

  På den europeiska kontinenten kan man mycket väl, om samtalet inte enbart handlar om väder och vind, få frågan: Är du kristen, jude eller muslim? Någon värdegrund förväntas man ha. Men i vårt lilla land verkar det ju numera faktiskt som om rikets ...

 • Utan bilen stannar Jönköping

  Kristdemokraterna vill satsa på en levande landsbygd i Jönköpings län. Vi menar att man måste sluta subventionera elcyklar till konsulter i Stockholm på bekostnad av barnfamiljer som är beroende av bilen, vilka varje år fått högre bensinskatt med regeringens MP-styrda politik. Det går inte att ta cykel eller tunnelbana över allt i Sverige, som de tycks tro. – Utan bilen stannar Jönköping

 • Kristdemokraterna har FLEST äldre

  Socialdemokraterna påstår att partiet står upp för Sveriges pensionärer. Men Socialdemokraterna har MINST andel pensionärer på sina riksdagslistor. Statsministerns parti släpper inte fram de äldre. Kristdemokraterna har FLEST äldre på sina riksdagslistor.

 • Du ska kunna lita på vården

  Vem du är bestämmer vilken vård du får. Så ser det ut när Cancerfonden presenterar sin årliga rapport om cancervården, vilket hände nyligen. Det är högst dödlighet bland lågutbildade män, och de som är högutbildade har en större chans att överleva sin cancersjukdom. Det här är inte en jämlik hälso- och sjukvård och det är inte den cancervård som Sverige ska ha. Du ska kunna lita på vården, vem du än är.

  Det finns tre saker som, enligt rapporten som Cancerfonden beställt, påverkar at...