• #Välfärdslöftet

    Stefan Löfven lovade i valet att pensionärsskatten skulle tas bort. Idag lovar han ännu en gång att pensionärsskatten ska tas bort, men först senare. Vad är ett S-löfte egentligen värt?

    Vi kan förbättra de äldres ekonomi redan nu. Det är en fråga om prioritering. I vår budget är skattegapet mellan pension och lön helt borttaget från 1 januari 2018. Dessutom höjer vi bostadstillägget för pensionärer och justerar taket för bostadskostnaden till 7500 kr/månaden.

    Kristdemokraterna är pensionärernas röst. Pensionärerna har halkat efter. Äldre får inte plats på äldreboende, vårdköerna växer och regeringen kommer inte uppfylla sitt löfte om borttagen pensionärsskatt innan mandatperioden är över. Det är ett välfärdssvek.

    Vi har länge drivit på för sänkt skatt för pensionärer, ju förr gapet sluts desto bättre.