• NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

  Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid. Men just nu har 157 968 patienter stått olagligt länge i vårdkö.
  Aldrig förr har så många väntat på vård. Den stress och oro som patienten och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel.
  Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid.
  Tillgängligheten är svensk sjukvårds största problem. Det beror inte i huvudsak på att vården, totalt sett i Sverige, saknar resurser utan att de samlade resurserna inte används optimalt. På vissa håll i landet har vi långa köer för höftledsoperationer, medan på andra håll i landet har vi korta köer. På vissa håll i landet har vi korta köer för ögonoperationer mot starr, på andra har vi långa köer.
  För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Vi presenterar därför idag en strukturell reform – ett införande av en nationell vårdförmedling.
  Det innebär förenklat att har man väntat olagligt länge på den vård man har rätt till så kan man få den varsomhelst i hela landet, och man är inte längre begränsad till det landsting/region man bor i. Patienter ges alltså rätt att söka vård där ledig kapacitet finns. Den nationella vårdförmedlingen hjälper patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att hitta ledig vårdplats och se till att patienten får vård. Dessutom kortas vårdgarantin från 90 till 30 dagar.