• Hjälp ukrainarna att få jobb

  Trots all nyhetsrapportering och de fasansfulla berättelser och bilder som vi matas med varje dag så tror jag ändå inte att vi fullt ut kan föreställa oss vad den ukrainska befolkningen nu går igenom. Fullt naturligt flyr nu många landet och en del av dessa människor söker sig till Sverige. Nu måste kommunen agera för ge dem en möjlighet att snabbt komma i arbete. För det finns jobb. Men flyktingarna behöver vårt stöd och vår hjälp.

  EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet som innebär att de som flyr från Ukraina erbjuds ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd. Som kommun ansvarar vi för att tillse att barnen får gå i skolan och regionen har skyldighet att erbjuda viss sjukvård.

  Jag känner mig dock genuint orolig för att staten genom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen mfl inte tillräckligt snabbt förmår att ställa om sin verksamhet till ett ökat flyktingmottagande. Min erfarenhet från det stora flyktingmottagandet 2015 är att verkligheten förändrades men att staten försökte hantera situationen med en gammal verktygslåda.

  Därför behöver vi som kommun agera. Till dagens kommunfullmäktige har jag lagt ett förslag som innebär att kommunen ska ta fram en särskild planering för hur vi kan bidra till att personer som flyr kriget i Ukraina snabbt får en möjlighet att komma i sysselsättning. Bakom förslaget står vi kristdemokrater samt moderaterna. När ärendet behandlades i kommunstyrelsen fick det stöd av Sverigedemokraterna. De styrande partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna samt Vänsterpartiet röstade tyvärr ner förslaget. De har dock en möjlighet att ändra sig när kommunfullmäktige idag ska avgöra ärendet.

  I formell mening är det inte kommunernas ansvar att nu bistå de ukrainska flyktingarna i att hitta arbete, men vi kristdemokrater anser att det är en medmänsklig skyldighet att hjälpa till. Jag har genom åren mött flyktingar som snabbt fått arbete och som kan berätta hur viktigt det har varit för deras mående. Att ha en sysselsättning som skingrar tankarna från traumatiska minnen, oro och sorg.

  En ganska stor grupp av de ukrainska flyktingarna är barn. Den ersättning som deras föräldrar har rätt till är minimal varför ett arbete har stor betydelse för att man ska kunna klara de mest grundläggande utgifterna som mat och husrum. Ett arbete och en inkomst innebär att föräldrarna kan ge sina barn en, efter omständigheterna, någorlunda normal vardag.

  Vi längtar alla efter ett slut på kriget. Jag är övertygad om att de flesta som flytt Ukraina också längtar efter att få kunna återvända hem. Det urskillningslösa bombandet och beskjutandet har utraderat människors bostäder och slagit deras liv i spillror. Att få en möjlighet att arbeta och tjäna lite pengar under fristaden i Sverige kommer avsevärt kunna underlätta när ett nytt hem och ett nytt liv i Ukraina på nytt ska skapas efter kriget.

  Vi har nu en situation med många lediga arbeten. Flera är de arbetsgivare som vittnar om att de inte hittar personer till sina lediga jobb. Kommunen bör därför snabbt ta fram förslag på hur vi kan ta en aktiv roll i att hjälpa de som flytt till vårt land att finna ett arbete. Visst, det är formellt sett kanske inte kommunens skyldighet, men det är vår moraliska plikt att försöka hjälpa till.

  Andreas Sturesson

  Kommunalråd (KD)